Jornada sobre Geotermia en Vigo el próximo 18 de abril.
Xornada sobre Xeotermia en Vigo o próximo 18 de abril.
Castellano | Galego

XEOTERMIA: do interior da terra ao interior da túa casa

Acluxega oriéntase ao desenvolvement dunha estratexia conxunta dos seus membros centrada na formación e na concienciación.

enerxía xeotérmica é unha enerxía limpa e renovable que aproveita a calor do subsolo para climatizar de forma ecolóxica, é a enerxía alternativa máis eficiente.

Curso de Instalacións Xeotérmicas de Climatización con Bomba de Calor (100h. teleformación + 15h. presenciais)

O INEGA (Instituto Enerxético de Galicia) a través de ACLUXEGA ( Asociación Clúster da Xeotermia Galega) e coa colaboración da E.T.S. de Enxeñaría de Minas da Universidade de Vigo organiza o curso “Instalacións xeotérmicas de climatización con Bomba de Calor” Trátase dun curso de teleformación teórico-práctico, con titorías a través da plataforma de formación FAITIC da Universidade de Vigo, que será impartido por profesionais con larga experiencia no sector.

A Asociación Cluster da Xeotermia Galega foi galaroada na tercera edición de los PREMIOS GALICIA DE ENERGÍA  como MELLOR ACTUACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN E DIFUSIÓN EN MATERIA ENERXÉTICA.
Estos premios son organizados  pola Asociación de Enxeñeiros Industriais de Galicia (AIIG), en colaboración co Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia (ICOIIG). Trátase duns premios que se conceden a persoas e entidades que destacaron no campo da enerxía en Galicia no último año. Os premios entregaranse na Noite da Enerxía, que terá lugar o próximo 4 de marzo no Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela. Trátase dunha cita de referencia para o sector enerxético de Galicia, que ademáis, conta co patrocinio principal de Gas Natural Fenosa. A Noite da Enerxía chega a súa tercera edición convirtíndose no evento do año que congrega non só ao sector enerxético da comunidade, senón tamén a unha ampla representación dos axentes políticos, económicos e sociais da sociedade galega.
Entre as accións realizadas por Acluxega, que se valoraron para a concesión deste premio destacan:  a publicación de manuais, a elaboración e posta en marcha de selos de calidade, a celebración de congresos internacionais e numerosas conferencias, eventos e outras tarefas de divulgación da tecnoloxía xeotérmica.
Os premios falladon  ademáis de na categoría de mellor actuación de sensibilización e difusión en meteria enerxética onde foi galardonada Acluxega nas categorías de comunicador en materia enerxética, outorgado ao periodista Julio Pérez; mellor proxecto en iluminación, outorgado á empresa Iberdrolamellor proxecto en innovación, para Genesal Energy; mellor proxecto de enerxías renovables, que fue  parar a UTE Navantia-Windar;  e mellor proxecto de eficiencia enerxética co que se distinguiu ao Colexio Junior’s-Serman Sillán-SaunierDuval.

Subvencións para a xeotermia, aerotermia e solar térmica  da Xunta de Galicia para 2016 

Publicouse no DOGA Diario Oficial de Galicia a 29 de decembro de 2015, a resolución pola que se aproban as bases das subvencións á Xeotermia con 805.000 €, tamén se contemplan partidas para Aerotermia e Solar Térmica.

Resolución del DOG nº247 del 2015/12/29 – Xunta de Galicia