Castellano | Galego

OFERTA DE EMPLEO

OFERTA DE EMPREGO

A Asociación Clúster da Xeotermia Galega – ACLUXEGA oferta un posto de traballo da Rama Administrativa para o desenvolvemento de tarefas de oficina propostas na solicitude de Subvención para o Fomento do Emprego de Entidades sen Ánimo de Lucro, segundo o estipulado na convocatoria realizada polo Concello de Vigo. A duración do contrato será dende a data de contratación, e non mais alá do 30 de setembro do 2017.

Posto/s ofertado/s e perfil/is solicitado/s:

Formación: Graduado Social / Gestión Administrativa

Nivel alto en coñecementos Informáticos Excel – Access, coñecementos de Microsoft e Open Office, Windows – Linux

Nivel alto de Gallego – Portugués

Experiencia de traballo demostrable con Administracións Públicas

Experiencia de traballo demostrable en Proxectos Europeos

Formación en Prevención de Riesgos Laborais

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 01/01/2016.
  • Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.
  • Posuir a perfil para o posto solicitado

Outros requisitos:

Presentación de currículums: ata o 29 de maio de 2017

Enderezo de envio e/ou entrega: direccion@acluxega.es

Data de publicación, 22/MAIO/2016

Posted in Actualidad | Leave a comment