Plataforma Tecnolóxica Española de Xeotermia
www.geoplat.org

Asociación de Produtores de Enerxías Renovables (APPA)
www.appa.es

Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía
www.idae.es

Asociación de Enerxías Renovables Europea (EGEC)
www.egec.org

Agores – Centro de Información e Portal das Enerxías Renovables da Unión Europea
www.agores.org

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)
www.inega.es

Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo (FAIMEVI)
www.faimevi.eu

Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña (FAEPAC)
www.faepac.org

Consellería de Economía e Industria
www.economiaeindustria.xunta.es

Cámara Oficial Mineira de Galicia
www.camaraminera.org

Augas de Galicia
www.augasdegalicia.xunta.es

IDAE
www.idae.es

Comisión Nacional da Enerxía
www.cne.es

Ministerio de Industria, Turismo e Comercio
www.mityc.es

Ministerio de Medio, Medio Rural e Mariño
www.marm.es/es/