Servizos: Suministro, cálculo e deseño de sistemas de alta eficiencia enerxética con enerxías renovables. XEOTERMIA (bomba de calor, captación e test de respuesta térmica TRT) AEROTERMIA, BIOMASA SOLAR TERMICA, SOLAR FOTOVOLTAICA. Suelo Radiante, convectores e ventiloconvectores de baixa temperatura (FRIO-CALOR)

Carretera Peinador – Redondela, 9ª
36815 Redondela. Pontevedra
T: 986 28 83 77
F: 986 28 82 76

www.enertres.com
enertres@enertres.com

Close Menu