Traballo que realiza a empresa:

sondeos – pozos de barrena – perforacións horizontais – instalación de bombas – tomas de terra…

 

Dirección:  Sondeos Guerra

Vaamonde 20 – Santiago de Compostela

15887 Teo – A Coruña

Tlf.: 981503096 – 608181803

 

Delegación Pontevedra:

Lg. De Cerdedo – Coteliño s/n

Cerdedo – Pontevedra

Tlf.: 636697157

 

Pagina Web: www.sondeosguerra.com

Correo electronico: info@sondeosguerra.com

 

 

Close Menu