A Asociación Cluster da Xeotermia Galega (ACLUXEGA) nace en febreiro de 2010 co obxectivo de aglutinar a todas as empresas galegas dedicadas ao mercado da xeotermia e potenciar o coñecemento e utilización desta fonte de enerxía renovable en Galicia e España.

A asociación, que na actualidade conta con máis de 50 socios, oriéntase ao desenvolvemento dunha estratexia conxunta do seus membros centrada na formación e na concienciación.

ACLUXEGA aspira a convertirse nunha referencia no mercado xeotérmico galego e nacional.

Xunta Directiva – ACLUXEGA 

ELIXIDA O VENRES 21 DE XULLO DE 2017

Presidente

Manuel López Portela

Enertres

Vicepresidente

Manuel García Álvarez

Magaral

Secretaria

Lucía Novelle Varela

Ingeo

Tesoureiro

Antonio Sanz Gómez

Pansogal

Vocais

David Novoa Rodríguez

D.Novoa

Heriberto Prieto Fuentes

Erkan-Geo

Juan Ricoy Alonso

Colegio Ing. Minas