Documentación:

  • Guía de tramitación de autoconsumo (Versión Preliminar 2019)

Descargar documento

  • Reglamento de instalacións térmicas nos edificios (RITE)Modificación 2018

Descargar documento

  • Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) 2021-2030

Descargar documento

  • Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2019 – Empresas

Descargar Extracto de Resolución

Descargar Resolución

  • Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2019 – Particulares.

Descargar Resolución

  • Subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica, para o ano 2019 – Particulares

Descargar Resolución

Descargar corrección de resolución

Descargar corrección de resolución 2

Enlaces de interese:

Plataforma Tecnolóxica Española de Xeotermia www.geoplat.org

Asociación de Produtores de Enerxías Renovables (APPA) www.appa.es

Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía www.idae.es

Asociación de Enerxías Renovables Europea (EGEC) www.egec.org

Agores – Centro de Información e Portal das Enerxías Renovables da Unión Europea www.agores.org

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) www.inega.es

Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo (FAIMEVI) www.faimevi.eu

Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña (FAEPAC) www.faepac.org

Consellería de Economía e Industria www.economiaeindustria.xunta.es

Cámara Oficial Mineira de Galicia www.camaraminera.org

Augas de Galicia www.augasdegalicia.xunta.es

IDAE www.idae.es

Comisión Nacional da Enerxía www.cne.es

Ministerio de Industria, Turismo e Comercio www.mityc.es

Ministerio de Medio, Medio Rural e Mariño www.marm.es/es/