A Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía é un centro universitario público que oferta formación nos niveis de Grao, Máster e Doutoramento nas áreas de enxeñaría da enerxía, enxeñaría de materiais e enxeñaría de recursos minerais, formación académica que se completa coa formación ética e humanística do alumnado, estando o centro especialmente comprometido coa construción de valores igualitarios. Como centro de formación de profesionais no ámbito da enxeñaría, a Escola ten unha relación de colaboración intensa e permanente co sector industrial e empresarial neste ámbito, completando a oferta académica cunha intensa actividade investigadora e de transferencia.La Escuela de Ingeniería de Minas y Energía es un centro universitario público que oferta formación en nivel de Grado, Máster Universitario y Doctorado en los ámbitos de ingenieria de la energía, ingeniería de materiales e ingeniería de recursos minerales, formación académica que se completa con la formación ética y humanística del alumnado, estando el centro especialmente comprometido con la construcción de valores igualitarios. Como centro de formación de profesionales en el ámbito de la ingeniería la Escuela tiene una relación de colaboración intensa y permanente con el sector industrial y empresarial de este ámbito, completándose la oferta académica con una intensa actividad investigadora y de transferencia.

Rúa Maxwell, As Lagoas – Marcosende, 36210 Vigo – Pontevedra