O INEGA (Instituto Enerxético de Galicia), ACLUXEGA (Asociación Cluster de Xeotermia Galega), ENERGYLAB (Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidade Enerxética) e  AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) organizan en Santiago de Compostela unha Xornada sobre “A Bomba de Calor como Enerxía Renovábel”.

Data: 09/02/2016 – Martes

Inscripcións en: comunicacion@energylab.es

Lugar: Escola Galega de Administración Pública (Rúa de Madrid 2-4, Santiago de Compostela)

Hora: de 10:00 a 13:30 horas.

Organizada por:

  • INEGA (Instituto Enerxético de Galicia)
  • ACLUXEGA (Asociación Cluster de Xeotermia Galega)
  • ENERGYLAB (Centro Tecnológico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)
  • AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización)

Programa:

10:00 h. Recepción

10:15 h. Inauguración

D. Ángel Bernardo Tahoces (Director Xeral de Energía y Minas de la XUNTA de GALICIA)

D. Santiago López-Guerra (Presidente de ACLUXEGA)

Dª Carmen Iglesias (Xerente de ENERGYLAB)

Dª Pilar Budí (Directora Xeral de AFEC)

10:45 h. Presentación Plan de Promoción da Bomba de Calor / Aspectos Xerais e Lexislativos. Dª Pilar Budí (Directora Xeral de AFEC)

11:30 h. Climatización e Produción de ACS con Bombas de Calor. D. Manuel Herrero (Adxunto á Dirección Xeral de AFEC)

12:15 h. Líneas de Axuda para Instalacións de Bomba de Calor. José Ángel Abad (Xefe de Área de Aforro Enerxético de INEGA)

12:45 h. Mesa Redonda“Bombas de Calor e Rehabilitación Térmica de Instalacións. Retos e Oportunidades de Futuro”.

* Moderador: Juan Rodríguez (Director Técnico Edificación e Industria de ENERGYLAB).

* Participantes: Manuel Herrero (Adxunto á Dirección Xeral de AFEC), Santiago López-Guerra (Presidente de ACLUXEGA) e Luis Durán (Delegado de ATECYR Galicia).

13:15 h. Coloquio

13:30 h.- Peche do Acto

Ao final da sesión, entregarase aos asistentes un exemplar do libro “La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos”, publicado por AFEC.