Enlaces de interese:

Plataforma Tecnolóxica Española de Xeotermia www.geoplat.org

Asociación de Produtores de Enerxías Renovables (APPA) www.appa.es

Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía www.idae.es

Asociación de Enerxías Renovables Europea (EGEC) www.egec.org

Agores – Centro de Información e Portal das Enerxías Renovables da Unión Europea www.agores.org

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) www.inega.es

Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo (FAIMEVI) www.faimevi.eu

Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña (FAEPAC) www.faepac.org

Consellería de Economía e Industria www.economiaeindustria.xunta.es

Cámara Oficial Mineira de Galicia www.camaraminera.org

Augas de Galicia www.augasdegalicia.xunta.es

IDAE www.idae.es

Comisión Nacional da Enerxía www.cne.es

Ministerio de Industria, Turismo e Comercio www.mityc.es

Ministerio de Medio, Medio Rural e Mariño www.marm.es/es/

GEOTHERMICA http://www.geothermica.eu/

European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating and Cooling (RHC) https://www.rhc-platform.org/

IEA Geothermal TCP http://iea-gia.org/about-us/

HPT by IEA https://heatpumpingtechnologies.org/

IEA DHC – The hub for international DHC research. https://www.iea-dhc.org/home