Edición: 2ª Novembro 2019

Idioma: Castelán

Descrición:Desenvolvemento de todo o proceso de instalación dun sistema de xeotermia de moi baixa temperatura”Para 1 exemplar: 49€ –  (IVA incluido)  + Gastos de envío.

De 2 a 9 exemplares: 44€ –  (IVA incluido)  + Gastos de envío.

A partir de 10 exemplares: 39€ –  (IVA incluido)  + Gastos de envío.

Precios para asociados: 
1.-  1 exemplar:29€ (IVA Incluido) + Gastos de Envío
2.- De 2 a 9 exemplares:25€ (IVA Incluido) + Gastos de Envío
A partir de 10 exemplares:20€ (IVA Incluido) + Gastos de Envío
  
Gastos de Envío: 
Península (España e Portugal)4,50€ (Precio envío 1 exemplar ou cada 2 exemplares)
Baleares e Canarias:  7,00€ (Precio Unitario)
Europa, incluido Groenlandia:15,00€ (Precio Unitario)
Resto de países: 23,25€ (Precio Unitario)
Forma de Pago
Realizar ingreso ou transferencia na Conta:

ACLUXEGA – Asociación Clúster Xeotermia Galega – Banco Pastor Popular

IBAN.: ES76 2080 0518 9430 4002 9968

BIC: PSTRESMM

Concepto:   Nome e Apelidos – Manual ACLUXEGA

Pago: Rechea o seguinte formulario, no momento no que teu ingreso quede rexistrado, enviaremos o manual nun prazo máximo de 20 días.

FORMULARIO PEDIDO

 

VERIFICACIÓN

De acordo á L.O.P.D., Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de decembro, e súa normativa de desenvolvemento, informámoslle que súa dirección de correo electrónico, así como o resto dos datos de carácter persoal que nos facilite, son confidenciais, serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros, coa exclusiva finalidade de informarlle sobre as actividades de ACLUXEGA. Vd. poderá en calquer momento exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos términos establecidos pola Ley a través de consultoria@acluxega.es.

Esta entrada ten 2 comentarios

Comentarios cerrados.