ACLUXEGA continua co programa de actividades de impulso e formación sobre instalacións xeotérmicas que se ven desenvolvendo durante os últimos anos, ahora organizamos o “Curso Introducción ás perforacións Xeotérmicas” no que se acometerán aspectos relacionados coa perforación xeotérmica, así como ferramentas de dimensionado dos seus elementos e experiencias reais de execución.

Nome: Curso de Introdución as Perforacións Xeotérmicas.

Modalidade: Presencial

Próximamente Setembro 2015

Duración: 15 horas

Lugar de Celebración: Instalacións da ETSE Minas, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas da Universidade de Vigo.

Entidade Organizadora: ACLUXEGA, Asociación Clúster da Xeotermia Galega.

Obxectivo

Este curso pretende facilitar coñecementos prácticos na execución dunha perforación xeotermia.

Destinatarios

–   O curso está dirixido a xeólogos, enxeñeiros de perforación, y persoal de xestión que son novos na área de perforacións xeotérmicas.

–   Profesionais interesados en adquirir coñecementos xerais sobre a execución das perforacións xeotérmicas.

–    Estudantes universitarios de carreiras técnicas.

  Programación

          1.    Introdución á enerxía xeotérmica

          2.    Subsolo e perforación

–  Estudo xeolóxico preliminar á perforación xeotérmica.

          3.    Tecnoloxía e maquinaria de perforación

– Compoñentes principais dun equipo de perforación xeotérmica superficial

– Perforación ha roto-percusión pneumática con martelo en fondo

– Perforación a rotación con circulación de lamas

– Fluídos de perforación

– Sistemas de perforación con revestimento simultáneo

          4.         Fases de perforación/revestimento/cementación segundo a natureza do terreo

– Terreo non consolidado

– Terreo non consolidado en superficie e Consolidado en Profundidade

– Terreo non  consolidado en superficie e Consolidado en Profundidade

– Terreo consolidado

          5.         Plan da Perforación

–  Planificación dos traballos

–  Cálculo de materiais, abastecemento e equipos necesarios.

–  Acceso á obra e espazos de traballo

–  Drenaxe da parcela

–  Abastecemento de auga e electricidade en obra

          6.         Cálculo do captador xeotérmico

– Cálculo mediante realización dun Test de Resposta Térmica (T.R.T.)

– Cálculo aproximado da lonxitude do intercambiador

           7.         Control de execución

– Posicionamento dos de equipos

– Recollida de información

– Toma de mostras

– Avaliación de zonas permeables e niveis freáticos

– Velocidade de avance (rate of penetration ROP)

– Descenso e selado do intercambiador

Descenso do intercambiador

Inxección da mestura térmica

Probas de estanquidade

Protección dos intercambiadores

           8.         Informe final

          9.         Problemas frecuentes durante as fases de perforación e cementación

– Atasco da sarta de perforación

–  Entrada de grandes caudais de auga ó sóndeo

– Interconexión entre sondaxes próximos non cementados

– Rotura do tallante ou trialeta

– Flotación das sondas durante á fase de inxección

–  Arrastre das sondas durante a retirada da intubación principal

– Acuíferos novos

– Procedementos de control ante situacións inesperadas

– Lodos de control de sobrepresións

        10.        Regulamento xeral do selo de calidade  en perforación