A Asociación Cluster da Xeotermia Galega (ACLUXEGA) nace en febreiro de 2010 con só 25 integrantes, constituóndose oficialmente o 19 de Xaneiro de 2011 co obxectivo de aglutinar a todas as empresas galegas dedicadas ao mercado da xeotermia e potenciar o coñecemento e utilización desta fonte de enerxía renovable en Galicia e España.

A asociación, que na actualidade conta con máis de 44 socios, oriéntase ao desenvolvemento dunha estratexia conxunta dos seus membros centrada na formación e na concienciación.

ACLUXEGA aspira a convertirse nunha referencia no mercado xeotérmico galego e nacional.

 OS NOSOS OBXECTIVOS

 • Posicionar a Galicia como referente a nivel Nacional
 • Normalizar os sistemas xeotérmicos e capacitar á base industrial
 • Fomentar o crecemento do mercado
 • Potenciar o coñecemento da Xeotermia

A TRAVÉS DE:

 • Popularización e divulgación da xeotermia a través de seminarios, conferencias, congresos, xornadas, artículos, etc.)
 • Capacitación, formación e información ás empresas, aos profesionais e aos usuarios
 • Asesoramento aos asociados sobre oportunidades de innovación, proexctos cooperativos, subvencións, etc.
 • Desenvolvemento de marcas de calidade empresarial
 • Normalización das instalacións xeotérmicas: Selo de calidade de Instalacións e Selo de Perforación (en desenvolvemento)
 • Colaboración con AENOR na Norma UNE-EN 100715-1:2014 “Diseño, ejecución y seguimiento de una instalación geotérmica somera”
 • Colaboración/Interlocución coa administración pública
 • Apoio e fomento da investigación, intercambio de coñecemento con Universidades e Centros Tecnolóxicos
 • Definir políticas, actuacións e relacións de interese común para os asociados
 • Fomentar o crecemento do mercado

PLANS DE FUTURO

 • Realización de proxectos internacionais
 • Plan de comunicación para a realización de grandes obras
 • Proxectos de extensión do Cuaderno de Climatización Geotérmica a grandes superficies de solo
 • Colaborar con entidades de todo o sector das enerxías renovables

 

Xunta Directiva – ACLUXEGA 

ELIXIDA O VENRES 21 DE XULLO DE 2017

Presidente

Manuel López Portela

Enertres

Vicepresidente

Manuel García Álvarez

Magaral

Secretaria

Lucía Novelle Varela

Ingeo

Tesoureiro

Antonio Sanz Gómez

Pansogal

Vocais

David Novoa Rodríguez

D.Novoa

Heriberto Prieto Fuentes

Erkan-Geo

Juan Ricoy Alonso

Colegio Ing. Minas

Directora Xeral

Belén Sio Lourido

Acluxega