05/02/2015

Memoria 2014. Asociación Cluster da Xeotermia de Galicia
Descargar

20/03/2014

Memoria 2013. Asociación Cluster da Xeotermia de Galicia
Descargar

27/02/2013

Memoria 2012. Asociación Cluster da Xeotermia de Galicia
Descargar

28/02/2012

Memoria 2011. Asociación Cluster da Xeotermia de Galicia
Descargar

01/10/2011
Información básica corporativa. Asociación Cluster da Xeotermia de Galicia.
Descargar

28/07/2011

Informe Geotermia. Asociación Cluster da Xeotermia de Galicia.
Descargar