Aquí podes encontrar unha colección de videos relacionados con Acluxega e a enerxía xeotérmica.

Tamén están dispoñibles no canle de Youtube: