XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA – XESTUR, S.A.

Polígono Fontiñas Área Central Local 25Z Primeiro Andar, 15707 Santiago de Compostela.

Tlf.: 981 541 949
Mail: unidade.central@xesturgalicia.com
www.xesturgalicia.com

981 541 949

unidade.central@xesturgalicia.com