Jornada AGACA: Geotermia, casos prácticos y subvenciones.Xornada AGACA: Xeotermia, casos prácticos e subvencións.

 • Categoría de la entrada:Actualidad

 

Información da xornada

Período de Docencia:   Xoves 16 de maio

Hora: 12.00h

Duración: Aproximadamente 2 horas.

Obxectivo: Adquirir coñecementos básicos sobre xeotermia e instalacións xeotérmicas mostrar as súas vantaxes, espertar interese para afondar no seu coñecemento en relación o sector agroalimentario e expoñer as subvencións en curso.

Lugar de Celebración: Sede AGACA– Rúa de Tomiño, 22 Santiago de Compostela

Entidade organizadora

AGACA – Delegación de Santiago

ACLUXEGA – Asociación Clúster da Xeotermia Galega.

 

Poñentes

Manuel López Portela: Presidente de ACLUXEGA e CEO de ENETRES.

Belen Sío Lourido: Directora de ACLUXEGA

Manuel Eusebio Vázquez Alfaya: Enxeñeiro Industrial – Profesor Titular da Universidade de Vigo. Máster en Enerxía e Sustentabilidade.

 

 Inscrición

AGACA/Santiago e ACLUXEGA

 Programa e Contido

 PRESENTACIÓN – INTRODUCIÓN

 • XEOTERMIA
 • Conceptos Básicos.
 • Tipo de xeotermia e aplicacións.
 • SUBVENCIÓNS
 • Tipos de subvencións e exposición das características das subvencións a xeotermia
 • EXPOSICIÓN DE CASOS PRÁCTICOS – XEOTERMIA
 • Como se proxecta un caso práctico? Casos prácticos e tipos e xestión de subvencións.
 • COLOQUIO

 

 

Información de la jornada

Período de Docencia:   Jueves 16 de mayo

Hora: 12.00h

Duración: Aproximadamente 2 horas.

Obxectivo: Adquirir conocimientos básicos sobre geotermia e instalaciones geotérmicas, mostrando sus ventajas, despertando interés para profundizar en su conocimiento en relación al sector agroalimentario y exponer las subvenciones en curso.

Lugar de Celebración: Sede AGACA– Rúa de Tomiño, 22 Santiago de Compostela

Entidades organizadoras

AGACA – Delegación de Santiago

ACLUXEGA – Asociación Clúster da Xeotermia Galega.

 

Ponentes

Manuel López Portela: Presidente de ACLUXEGA y CEO de ENETRES.

Belen Sío Lourido: Directora de ACLUXEGA

Manuel Eusebio Vázquez Alfaya: Ingeniero Industrial – Profesor Titular de la Universidad de Vigo. Máster en Energía y sostenibilidad.

 

 Inscripción

AGACA/Santiago e ACLUXEGA

 Programa y Contenido

 PRESENTACIÓN – INTRODUCIÓN

 • GEOTERMIA
 • Conceptos Básicos.
 • Tipo de geotermia y aplicaciones.
 • SUBVENCIONES
 • Tipos de subvenciones y exposición de las características de las subvenciones a la geotermia
 • EXPOSICIÓN DE CASOS PRÁCTICOS – GEOTERMIA
 • Como se proyecta un caso práctico? Casos prácticos, tipos y gestión de subvenciones.
 • COLOQUIO